rociagniety KPAI 23.07.14p.png
1rozciagn.png
vb zlinai edit.jpg
newsletter.png
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
NI
Infrastruktura B+R
grafika
PDF
Drukuj
28-07-2017admin kpai

Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji

 

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 11 września do 15 listopada 2017 r.

 

Wnioski mogą składać: jednostki naukowe, konsorcja jednostek naukowych oraz konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw.  Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty polegające na rozwoju publicznej infrastruktury B+R jednostek naukowych o wysokim potencjale poprzez m.in. budowę lub przebudowę lub remont obiektów oraz zakup niezbędnego wyposażenia, realizowane w ramach projektu przedsięwzięcie prowadzi do utworzenia infrastruktury B+R.

 

Infrastruktura B+R oznacza obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach i obejmuje wyposażenie naukowe lub zestaw przyrządów, zasoby oparte na wiedzy takie jak zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje naukowe, infrastrukturę opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, taką jak sieć, infrastrukturę komputerową, oprogramowania i infrastrukturę łączności lub wszelki inny podmiot o wyjątkowym charakterze niezbędny do prowadzenia badań naukowych. Takie różne rodzaje infrastruktury badawczej mogą być zlokalizowane w jednej placówce lub „rozproszone” (zorganizowana sieć zasobów) zgodnie z art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC).

 

Więcej: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=152

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Kontakt