rociagniety KPAI 23.07.14p.png
1rozciagn.png
vb zlinai edit.jpg
newsletter.png
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
NI
GOSPOSTRATEG
grafika
PDF
Drukuj
21-07-2017admin kpai

GOSPOSTRATEG

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło I konkurs programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.  „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG to nowy strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych NCBR. Jest adresowany do jednostek naukowych oraz instytucji realizujących politykę rozwojową. Jego głównym celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 roku rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

 

Zakres tematyczny GOSPOSTRATEGA uwzględnia wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i obejmuje:

  • pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu
  • pułapkę braku równowagi
  • pułapkę demograficzną
  • pułapkę słabości instytucji.

 

Całkowity budżet programu wynosi 500 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie badań społeczno-gospodarczych we wskazanych obszarach tematycznych oraz na wdrożenie konkretnych rozwiązań, polityk, strategii i dokumentów operacyjnych opracowanych w ramach GOSPOSTRATEGA. Dzięki temu powstaną i będą rozwijane krajowe i regionalne polityki rozwojowe. W celu zwiększenia efektywności działania w GOSPOSTRATEGU organizowane będą dwa rodzaje konkursów: otwarte - dla konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i instytucji publicznych posiadających zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania opracowanego w projekcie, oraz zamknięte - na projekty zamawiane przez instytucje prowadzącą politykę rozwojową.

 

Pierwszy konkurs otwarty właśnie ruszył. Jego budżet to 150 mln zł. O dofinansowanie w wysokości nawet 30 mln zł będą mogły się ubiegać konsorcja złożone z co najmniej 2 jednostek naukowych i 1 instytucji zdolnej do wdrożenia wyników projektu. Zgłaszane projekty będą mogły uwzględniać fazę badawczą (A) i fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce (B) lub tylko tę drugą. Minimalna wartość projektu to 1 mln zł, a maksymalna to 30 mln zł. Dofinansowanie fazy badawczej w przypadku jednostki naukowej może wynieść nawet 100% wartości projektu. Nabór wniosków rozpocznie się 14 sierpnia, a zakończy 12 września 2017 r.

 

Więcej: http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/gospostrateg/gospostrateg-i-konkurs-otwarty/art,5330,ogloszenie-i-konkursu-na-projekty-otwarte-w-ramach-strategicznego-programu-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-spoleczny-i-gospod.html

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Kontakt