Aktualności – Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.

„100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce”

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o. o. wspiera Konkurs dla studentów kujawsko-pomorskich Uczelni „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce”organizowany przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w...

5-lecie działalności KPAI

Z okazji 5-lecia działalności KPAI sp. z o. o. serdecznie zapraszamy na spotkanie okolicznościowe, które odbędzie się 16 stycznia 2019r. w Centrum Targowym PARK w Toruniu.

Aktualności – Fundusz Badań i Wdrożeń

Publikujemy listę wniosków o dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Fundusz Badań i Wdrożeń” Moduł 1. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, które spełniły kryteria oceny formalnej i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Lista wniosków o dofinansowanie, które spełniły kryteria formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” (Moduł 1: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa) realizowanego w ramach...

Publikujemy listę wniosków o dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Fundusz Badań i Wdrożeń” Moduł 2. Bon na patent, które spełniły kryteria oceny formalnej i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Lista wniosków o dofinansowanie, które spełniły kryteria formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” (Moduł 2: Bon na patent) realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i...

Nabory wniosków w ramach FBiW – KOMUNIKAT

Dla modułu 1 Przypominamy, że zgodnie z § 19 pkt. 7 i pkt. 8 Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW nabór wniosków o dofinansowanie w ramach modułu 1 prowadzony będzie do dnia 31 stycznia 2019 r. O terminie złożenia wniosku o...

Aktualności – Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Aktualności – EmpInno – Inteligentne Specjalizacje

Spotkanie informacyjne w Toruniu

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu: „INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 września 2018 r., w godzinach 9:00 – 14:00, w siedzibie...

Spotkanie informacyjne w Nakle nad Notecią

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu: „INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r., w godzinach 9:00 – 14:00, w Nakle nad Notecią, Urząd Miasta i...

Spotkanie EmpInno w Bydgoszczy

W dniu 25 maja 2018 r. w Regionalnym Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego”. Wzięli w nim udział przedstawiciele biznesu,...

Newsletter ?