Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o., Maciej Krużewski, otwiera Wielką Fabrykę Pomysłów Pomorza i Kujaw!

Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o., Maciej Krużewski, otwiera Wielką Fabrykę Pomysłów Pomorza i Kujaw! Nowa inicjatywa w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń, którą rozpoczniemy realizować jesienią 2018 r., będzie wspierać młodych innowatorów...