Lista przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia w ramach projektu „Fundusz badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” III nabór 2 runda

Lista przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia w ramach projektu „Fundusz badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” III nabór 2 runda

Szanowni Państwo, prezentujemy listę przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń- Voucher Badawczy” III nabór 2 runda realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,...
Uroczyste podpisanie umów z Grantobiorcami III naboru projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

Uroczyste podpisanie umów z Grantobiorcami III naboru projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

W dniu 25.09.2019 r. w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów z Grantobiorcami III naboru projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”. Wszystkim Przedsiębiorcom dziękujemy za przybycie na...
Newsletter ?