Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70 680 960,00 zł. Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego...

W ramach modułu 2. Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń’ Bon na patent otrzymaliśmy aż sześć wniosków od firm z województwa kujawsko-pomorskiego. Przedsiębiorcy ubiegają się o pozyskanie dofinansowania na projekty z zakresu ochrony własności przemysłowej.

Ogłoszony przez nas konkurs tym razem cieszył się większym zainteresowaniem niż poprzednie nabory. Już niedługo dowiemy się, które przedsięwzięcia otrzymają wsparcie w ramach realizowanego projektu grantowego. Przedsiębiorcy z Bydgoszczy i Torunia złożyli łącznie...

Rozpoczęliśmy ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w ramach II naboru wniosków w projekcie „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w ramach II naboru wniosków w projekcie „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”. Do oceny formalnej zakwalifikowano 205 wniosków złożonych przez 129...