Obsługa prawna

KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE OBSŁUGA PRAWNA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej we wszystkich kwestiach prawnych, które wynikają z prowadzenia przez Zamawiającego działalności, w tym realizacji projektów...

Kalendarze 2019

KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE KALENDARZE 2019 I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego, skład, wydruk i dostawa kalendarzy na rok 2019 w ilościach i formatach określonych poniżej: 1. Kalendarze książkowe...