KUJAWSKO POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O.
ZAPYTANIE OFERTOWE
KALENDARZE 2018

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego, skład, wydruk i dostawa kalendarzy na rok 2018 w ilościach i formatach określonych poniżej:

1. Kalendarze książkowe dzienne, format A5 – ilość 100 szt.
2. Kalendarze książkowe, format B5/A4 – ilość 25 szt.
3. Kalendarze ścienne wieloplanszowe w formacie A2 wraz z kopertami – ilość 150 szt.
4. Kalendarze ścienne jednoplanszowe w formacie A5 wraz z kopertami – ilość 200szt.

Oferta musi być zgodna ze specyfikacją techniczną (załącznik nr 2).

Przez ofertę należy rozumieć kompletnie wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1), specyfikację techniczną (Załącznik nr 2) wraz ze wskazanymi w niej załącznikami oraz wzór umowy (Załącznik nr 3) – dokumenty podpisane przez osobę upoważnioną (oryginał lub skan – w zależności od formy dostarczenia) oraz opis sposobu realizacji zamówienia.

W cenie należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Zgłoszenia należy składać do dnia 03 stycznia 2018 r. (decyduje data wpływu):

1. Drogą korespondencyjną na adres:
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.
Szosa Chełmińska 30
87-100 Toruń
z dopiskiem „OFERTA – KALENDARZE 2018″

lub

2. Drogą elektroniczną na adres:
zamowienia@kpai.pl
w tytule maila należy wpisać „OFERTA – KALENDARZE 2018″
(zeskanowana oferta)

Zapytania dotyczące treści oferty proszę kierować na adres:
zamowienia@kpai.pl

Załącznik nr 1: formularz_kalendarze
Załącznik nr 2: specyfikacja_kalendarze
Załącznik nr 3: wzor_umowy_kalendarze
Zapytanie_ofertowe

Zamówienie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020