UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Polska Press sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz

 

Wybrana oferta spełniła wymagane kryteria i była najkorzystniejsza na podstawie określonych kryteriów oceny.

(Data archiwizacji: poniedziałek, 31 marca 2017 r.)

zal_1_formularz_ofertowy_fb
zal_2_specyfikacja_techniczna_fb
zal_2_specyfikacja_techniczna_fb_[zm]
zal_3_wzor_umowy_fb
zapytanie_ofertowe_fb
zapytanie_ofertowe_fb_[zm]

Newsletter ?