KUJAWSKO POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O.
ZAPYTANIE OFERTOWE
STOJAK NA ULOTKI

Przedmiotem zapytania jest zakup:

1. Składany stojak na ulotki – ilość 2 szt.

Oferta musi być zgodna ze specyfikacją techniczną (załącznik nr 2).

Przez ofertę należy rozumieć kompletnie wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1), specyfikację techniczną (Załącznik nr 2) wraz ze wskazanymi w niej załącznikami oraz wzór umowy (Załącznik nr 3) – dokumenty podpisane przez osobę upoważnioną (oryginał lub skan – w zależności od formy dostarczenia) oraz opis sposobu realizacji zamówienia.

W cenie należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty.

Zgłoszenia należy składać do dnia 03 stycznia 2018 r. (decyduje data wpływu):

1. Drogą korespondencyjną na adres:
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.
Szosa Chełmińska 30
87-100 Toruń
z dopiskiem „SKŁADANY STOJAK NA ULOTKI”

lub

2. Drogą elektroniczną na adres:
zamowienia@kpai.pl
w tytule maila należy wpisać „SKŁADANY STOJAK NA ULOTKI”
(zeskanowana oferta)

Zapytania dotyczące treści oferty proszę kierować na adres:
zamowienia@kpai.pl

Załącznik nr 1: formularz_stojak
Załącznik nr 2: specyfikacja_stojak
Załącznik nr 3: umowa_stojak
Zapytanie_ofertowe

Zamówienie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020