rociagniety KPAI 23.07.14p.png
1rozciagn.png
vb zlinai edit.jpg
Kolegium Rektorów i Rada Ekspercka
Pdf
Drukuj
23-07-2014Administrator

Powołane przez Zarząd Województwa Kolegium Rektorów i Rada Ekspercka pełnią funkcję opiniodawczo-doradczą przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie innowacji i postępu technologicznego. Głównym zadaniem tych organów jest pomoc w stworzeniu i rozwoju platformy wzajemnej współpracy władz regionu oraz środowisk naukowych i biznesowych oraz komercjalizacja badań naukowych. 9 lipca 2013 roku odbyło się pierwsze spotkanie obu gremiów.

Kolegium Rektorów to siedmioosobowy organ złożony z reprezentantów najważniejszych kujawsko-pomorskich państwowych i prywatnych uczelni wyższych.

Rada Ekspercka to osiemnastoosobowe ciało opiniodawczo-doradcze, w skład którego wchodzą naukowcy, przedstawiciele biznesu i instytucji otoczenia biznesu oraz samorządu lokalnego.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt