rociagniety KPAI 23.07.14p.png
1rozciagn.png
vb zlinai edit.jpg
RIS na lata 2014-2020
Pdf
Drukuj
31-07-2015admin kpai

Załącznik do uchwały nr 2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”

--

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji

Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do 2020 r.

--

Załącznik nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Diagnoza sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim

--

Załącznik do „Diagnozy”

Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym

--

Załącznik nr 2 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

System monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

--

Załącznik nr 3 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Plan działań dla przygotowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 –2020.

Zadania krótkookresowe 2014 –2015.

Etap aktualizacji RSI WK-P 2014 –2020 w kontekście procedowania i negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014 –2020

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt