1rozciagn.png
rozciagniety FPK 23.07.14p.png
rociagniety KPAI 23.07.14p.png
Fundusz Badań i Wdrożeń         
Pdf
Drukuj
09-01-2014Administrator

Dnia 14 maja 2014 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 20/653/14 podjął decyzję w sprawie dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w Województwie Kujawsko-Pomorskim, złożonego na konkurs nr RPOWKP 117/V/5.4/2013 w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o., pełnić będzie rolę Operatora Funduszu Badań i Wdrożeń. Celem projektu jest stworzenie systemowego mechanizmu dofinansowywania innowacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Rozwiązanie proponowane w schemacie Funduszu Badań i Wdrożeń (FBiW) uzupełni istniejący system wsparcia innowacji poprzez działania stymulujące współpracę przedsiębiorców i nauki, w postaci wsparcia określonych usług czy inwestycji w ramach wsparcia przedsiębiorców we współpracy z instytucjami i organizacjami nauki dla wdrożenia innowacji w gospodarce.

Fundusz Badań i Wdrożeń umożliwi jednakowy dostęp dla przedsiębiorców z całego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do informacji na temat wzmacniania potencjału badań i rozwoju technologii w regionie na bazie współpracy nauki i biznesu. Projekt stymulować będzie sektor MŚP do współpracy z jednostkami naukowymi w zakresie transferu technologii.

 

DOKUMENTY dotyczące Funduszu Badań i Wdrożeń


AKTUALNOŚCI dotyczące Funduszu Badan i Wdrożeń

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt