rociagniety KPAI 23.07.14p.png
1rozciagn.png
vb zlinai edit.jpg
Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy
Pdf
Drukuj
30-11-2016admin kpai

Projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy będzie realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy to projekt grantowy zakładający wsparcie przedsiębiorstw z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przyznanie im dotacji na realizację działań badawczo-rozwojowych

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt