Publikujemy listę rankingową wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs w ramach FBiW Voucher Badawczy!

Lista przedsięwzięć z pozytywną oceną formalną w ramach projektu “Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” IV nabór

Publikujemy listę rankingową wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs w ramach FBiW!

Lista wniosków o dofinansowanie, które wzięły udział w konkursiew ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramachOsi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje,Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiegona lata 2014-2020

Komunikat

Szanowni Państwo, Informujemy, że lista wyników oceny formalnej (lista rankingowa) naboru w ramach konkursu Fundusz Badań i Wdrożeń zostanie opublikowana 10 lutego. Informujemy, że lista wyników oceny formalnej (lista rankingowa) naboru w ramach konkursu Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy zostanie opublikowana 16 lutego.

Komunikaty

Szanowni Państwo, Fundusz Badań i Wdrożeń W związku ze zwiększoną zachorowalnością pracowników Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. na COVID-19, Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Agencja Innowacji sp. z o.o. podjął decyzję o przedłużeniu terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach IV naboru Fundusz Badań i Wdrożeń do dnia 29 stycznia 2021 r. włącznie, tj. o 9 […]

Ocena formalna wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo, Zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”. Złożono 54 wnioski o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę panującą w kraju sytuację związaną z pandemią Covid-19, dziękujemy za Państwa zainteresowanie konkursem i udział w nim. Rozpoczęta została ocena formalna wniosków o dofinansowanie. Jej wyniki zamieszczone zostaną na stronie internetowej KPAI w […]

Newsletter ?