Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw – ogłoszenie konkursu

Z przyjemnością zapraszamy przedsiębiorców i naukowców do składania propozycji innowacyjnych produktów, usług i technologii w XII edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw. W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z  regionu, przedsiębiorstwa akademickie oraz jednostki naukowe/zespoły badawcze, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu lub wdrożeniu innowacyjnej technologii, produktu lub usługi. Więcej informacji pod adresem:

Upamiętnienie rocznicy urodzin Jana Pawła II

18 maja 2020 roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Podczas majowej sesji radni przyjęli stanowisko o jej upamiętnieniu. Jan Paweł II odwiedził Toruń 7 czerwca 1999 roku – spotkał się z naukowcami UMK oraz odprawił mszę świętą na toruńskim lotnisku. – Rada Miasta Torunia z czcią upamiętnia 100. rocznicę Jego urodzin (1920-2020). Wskazujemy […]

Badania ankietowe nt. reagowania firm w trakcie kryzysu.

UMK rozpoczął szybkie badania na temat tego, jak firmy reagują w trakcie kryzysu.

Komunikat

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją zarządu Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. informujemy, iż w związku z epidemią COVID-19 dokumenty, które są dostarczane do siedziby KPAI sp. z o.o. podlegają 24h kwarantannie, zatem czas ich rozpatrzenia ulega wydłużeniu. Jednocześnie informujemy, iż będą one rejestrowane z faktyczną datą wpływu.

Komunikat

Szanowni państwo, W celu usprawnienia komunikacji między Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., a Grantobiorcami w obecnej sytuacji, uprzejmie prosimy o załączanie dodatkowo zeskanowanych dokumentów do wniosków o płatność, które składacie Państwo jednocześnie w wersji papierowej, na specjalnie przygotowanym serwerze, zgodnie z poniższą instrukcją: Formularz dostępny jest po zalogowaniu na Państwa konta do generatora wniosków […]

Newsletter ?