Upamiętnienie rocznicy urodzin Jana Pawła II

18 maja 2020 roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Podczas majowej sesji radni przyjęli stanowisko o jej upamiętnieniu. Jan Paweł II odwiedził Toruń 7 czerwca 1999 roku – spotkał się z naukowcami UMK oraz odprawił mszę świętą na toruńskim lotnisku. – Rada Miasta Torunia z czcią upamiętnia 100. rocznicę Jego urodzin (1920-2020). Wskazujemy […]

Badania ankietowe nt. reagowania firm w trakcie kryzysu.

UMK rozpoczął szybkie badania na temat tego, jak firmy reagują w trakcie kryzysu.

Komunikat

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją zarządu Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. informujemy, iż w związku z epidemią COVID-19 dokumenty, które są dostarczane do siedziby KPAI sp. z o.o. podlegają 24h kwarantannie, zatem czas ich rozpatrzenia ulega wydłużeniu. Jednocześnie informujemy, iż będą one rejestrowane z faktyczną datą wpływu.

Komunikat

Szanowni państwo, W celu usprawnienia komunikacji między Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., a Grantobiorcami w obecnej sytuacji, uprzejmie prosimy o załączanie dodatkowo zeskanowanych dokumentów do wniosków o płatność, które składacie Państwo jednocześnie w wersji papierowej, na specjalnie przygotowanym serwerze, zgodnie z poniższą instrukcją: Formularz dostępny jest po zalogowaniu na Państwa konta do generatora wniosków […]

Komunikat

Szanowni państwo, Zgodnie z decyzją zarządu Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją niezależną od spółki wszelkie wnioski dotyczące realizacji projektu i napotkanych problemów wraz z dołączonym uzasadnieniem, m.in. ze strony jednostek badawczych, uczelni wyższych, o niemożności przeprowadzenia badań w terminie podanym w umowach i oświadczeniem, kiedy prace zostaną […]

Newsletter ?