Publikujemy listę przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia w ramach projektu Fundusz Badań i Wdrożeń!

Publikujemy listę przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia w ramach projektu Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy!

Komunikat

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w piśmie dotyczącym negatywnego wyniku oceny merytorycznej obligatoryjnej doszło do omyłki pisarskiej.  W pouczeniu widnieje zapis, iż termin na wniesienie odwołania wynosi  3 dni robocze, natomiast zgodnie z § 12 Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy, termin ten wynosi […]

Komunikat

Kujawsko-Pomorsk Agencja Innowacji sp. z o.o., jako beneficjent projektów pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” oraz „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” informuje, że dnia 21 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na […]

Publikujemy listę rankingową wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs w ramach FBiW Voucher Badawczy!

Lista przedsięwzięć z pozytywną oceną formalną w ramach projektu “Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” IV nabór

Newsletter ?
Skip to content