Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o. o. wspiera Konkurs dla studentów kujawsko-pomorskich Uczelni

„100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce”organizowany przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawnej ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych oraz działalności Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Dla Laureatów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

Konkurs odbędzie się 6 kwietnia 2019 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 55-57.

Patronat Honorowy nad Konkursem  „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce”  objęła Prezes Urzędu Patentowego RP Pani dr Alicja Adamczak.

Zachęcamy studentów wszystkich szkół wyższych z województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w Konkursie.

Więcej informacji na plakacie.

Newsletter ?
Skip to content