Aktualności - Fundusz Badań i Wdrożeń

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 3 rundy Modułu 2 FBIW-Bon na patent.

Informujemy, że w związku z niewykorzystaniem dostępnej alokacji środków trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rundy 3 Modułu 2 FBIW – Bon na patent. Nabór jest prowadzony od dnia 17.06.2019 r. do dnia 30.06.2019 r. O terminie złożenia wniosku o dofinansowanie decyduje data dostarczenia do KPAI jego wersji papierowej.
Zapraszamy do składania wniosków!

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 2 rundy Modułu 2 FBIW-Bon na patent.

Informujemy, że w związku z niewykorzystaniem dostępnej alokacji środków trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rundy 2 Modułu 2 FBIW – Bon na patent. Nabór jest prowadzony od dnia 15.05.2019 r. do dnia 31.05.2019 r. O terminie złożenia wniosku o dofinansowanie decyduje data dostarczenia do KPAI jego wersji papierowej. W przypadku nie wykorzystania dostępnej alokacji zostanie uruchomiona kolejna runda aplikacyjna. Zapraszamy do składania wniosków!

Publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które spełniły kryteria formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”

Publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które spełniły kryteria formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach  Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i...

Newsletter ?