Aktualności - Fundusz Badań i Wdrożeń

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 3 rundy Modułu 2 FBIW-Bon na patent.

Informujemy, że w związku z niewykorzystaniem dostępnej alokacji środków trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rundy 3 Modułu 2 FBIW – Bon na patent. Nabór jest prowadzony od dnia 17.06.2019 r. do dnia 30.06.2019 r. O terminie złożenia wniosku o dofinansowanie decyduje data dostarczenia do KPAI jego wersji papierowej.
Zapraszamy do składania wniosków!

Newsletter ?
Skip to content