W ramach bonu na patent przewiduje się dofinansowanie kosztów uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, a także kosztów usług  doradczych.

 

W ramach realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” utworzono dwa moduły wsparcia:

  • moduł 1 – wsparcie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,
  • moduł 2 – wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej (tzw. bon na patent).

 

W październiku 2017 r. przeprowadzono nabór formularzy preselekcyjnych w ramach modułu 1 oraz nabór wniosków o dofinansowanie w ramach modułu 2. Zgodnie z przyjętymi założeniami, trwają prace nad ogłoszeniem kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach modułu 2.

 

Przypominamy, że o wsparcie w ramach modułu 2 „Funduszu Badań i Wdrożeń” mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach bonu na patent przewiduje się dofinansowanie kosztów uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, a także kosztów usług  doradczych. Wydatki kwalifikowalne przedsięwzięć realizowanych w ramach modułu 2 będą wynosiły nie mniej niż 10.000 zł i nie więcej niż 80.000 zł.  Wysokość  wsparcia  udzielanego  w  ramach  modułu  będzie  wynosiła  maksymalnie  68.000  zł,  a maksymalny poziom dofinansowania – 85%.

 

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy zamieszczać informacje o planowanym konkursie.

Newsletter ?
Skip to content