Ocena formalna wniosków o dofinansowanie

Komunikat

Szanowni Państwo, Zgodnie z decyzją zarządu Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. informujemy, iż w związku z epidemią COVID-19 dokumenty, które są dostarczane do siedziby KPAI sp. z o.o. podlegają 24h kwarantannie, zatem czas ich rozpatrzenia ulega...
Komunikat

Komunikat

Szanowni państwo, W celu usprawnienia komunikacji między Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., a Grantobiorcami w obecnej sytuacji, uprzejmie prosimy o załączanie dodatkowo zeskanowanych dokumentów do wniosków o płatność, które składacie Państwo jednocześnie...
Ocena formalna wniosków o dofinansowanie

Komunikat

Szanowni państwo, Zgodnie z decyzją zarządu Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją niezależną od spółki wszelkie wnioski dotyczące realizacji projektu i napotkanych problemów wraz z dołączonym uzasadnieniem,...
Ocena formalna wniosków o dofinansowanie

Komunikat

Szanowni państwo, Zgodnie z decyzją zarządu Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. uprzejmie informujemy, iż od dnia 16.03.2020 r. zostaje ograniczony kontakt osobisty z Grantobiorcami. W związku z tym, prosimy o dostarczanie dokumentacji poprzez przesyłki...
Newsletter ?
Skip to content