Cykl spotkań w ramach Tour de region (Funduszu Badań i Wdrożeń, Voucher Badawczy, Fundusz Pożyczkowy)