#Wniosek o płatność

W związku ze zbliżającymi się terminami składania wniosku o płatność końcową rozliczającego całość kosztów dotyczących przedsięwzięcia,
poniżej zamieszczamy: formularz wniosku o płatność oraz instrukcję wypełniania wniosku o płatność.

5.1 – 1 formularz wniosku o płatność

5.1 – 1a instrukcja

Newsletter ?
Skip to content