# Przydatne linki

PRZYDATNE LINKI

Strona projektu:
http://www.empinno.eu/

Strona projektu – województwo kujawsko-pomorskie:
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/europejska-wspolpraca-terytorialna/projekt-empinno

Strona programu Interreg Region Morza Bałtyckiego:
https://www.interreg-baltic.eu/home.html

Komisja Europejska:
http://ec.europa.eu/index_pl.htm

Portal Funduszy Europejskich:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa:
https://www.ewt.gov.pl/

Fundusze unijne w województwie kujawsko-pomorskim:
http://mojregion.eu/

Agenda Nauki i Innowacyjności:
http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/?p=3424

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE:
http://www.kpk.gov.pl/

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:
http://www.ncbr.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:
https://www.parp.gov.pl/

Portal „Połączeni wiedzą więcej” – baza usług pro-innowacyjnych, ofert współpracy i innowacyjnych przedsiębiorstw:
http://razemdlabiznesu.pl/

Newsletter ?
Skip to content