#Dokumenty dotyczące zabezpieczenia umowy w ramach I naboru „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

W związku z planowanym podpisaniem umów dotyczących I naboru przedsięwzięć w ramach projektu „Fundusz badan i Wdrożeń – Voucher Badawczy” zamieszczamy wzory dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia umowy o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia:

  1. Wzór weksla in blanco
  2. Wzór deklaracji wekslowej.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, Grantobiorca wnosi nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania.
Prosimy o zapoznanie się z warunkami zabezpieczenia umowy o powierzenie grantu.

Newsletter ?
Skip to content