Za nami kolejne spotkanie w ramach projektu innoSHARE’18 on the road: Meetups, czyli cyklu spotkań odbywających się w 15 miastach akademickich w Polsce.

Swoje wystąpienie mieli również przedstawiciele KPAI – dr Przemysław Osóbka oraz Prezes Maciej Krużewski. Podczas wydarzenia zostały poruszone w formie paneli dyskusyjnych, wywiadów oraz  krótkich prezentacji takie tematy jak:

Przykład dobrych praktyk współpracy: nauka – biznes,
Jak tworzyć startupy i spin-offy z nauki oraz badań?
Wsparcie przedsiębiorstw akademickich ze środków RPO woj. kuj.-pom.
Jak komercjalizować technologie i tworzyć innowacje przy pomocy NCBR?
Współpraca naukowiec-inwestor. Jak wspólnie komercjalizować i internacjonalizować projekty badawczo-rozwojowe?
Finansowanie i wsparcie rozwoju startupów R&D, spin-offów i komercjalizacji badań.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach cyklu. Takie wydarzenia dają możliwość spotkania ludzi, którzy stworzyli lub rozwijają firmy oparte na badaniach, nauce, nowych technologiach, skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych ekspertów i praktyków oraz poznania przedstawicieli Fundacji Polska Innowacyjna i nawiązania współpracy.

Newsletter ?
Skip to content