EmpInno – Inteligentne Specjalizacje

EmpInno – inteligentne specjalizacje na rzecz innowacji i rozwoju

Projekt pt. Zwiększanie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach (EmpInno) dąży do poprawy skuteczności wdrażania regionalnych strategii innowacji, w tym realizacji założeń wynikających ze strategii dla inteligentnych specjalizacji (RIS3). Działania uruchomione zostaną bezpośrednio w instytucjach otoczenia biznesu, agencjach innowacji i rozwoju oraz samorządach, gdzie wsparcie otrzymają specjaliści ds. RIS3, których zadaniem będzie mobilizowanie przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP w zakresie generowania innowacyjnych projektów i rozwijania współpracy sieciowej. Władze regionalne, odpowiedzialne za sferę programowania, otrzymają niezbędną pomoc i informacje nt. potrzeby optymalizacji instrumentów polityki regionalnej oraz mechanizmów finansowania działań innowacyjnych.

W projekcie uczestniczy 16 partnerów oraz 29 organizacji stowarzyszonych z 8 krajów z Regionu Morza Bałtyckiego.

Planowany czas realizacji projektu: maj 2016 – kwiecień 2019

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego

 

# Spotkania informacyjne

W ramach projektu pt. Zwiększanie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach (EmpInno) Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. w latach 2017-2018 przeprowadzi cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dla przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz nauki.

Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo informacje i materiały dotyczące organizowanych spotkań

I Konferencja otwierająca – odbyła się 28.02.2017, Toruń
więcej: https://kpai.pl/empinno-rozpoczete

II spotkanie regionalne – odbyło się 30.03.2017, Brodnica
więcej: https://kpai.pl/spotkanie-w-ramach-empinno-w-brodnicy/

III spotkanie regionalne – odbyło się 19.05.2017, Tuchola
więcej: https://kpai.pl/spotkanie-informacyjne-tuchola/

IV spotkanie regionalne – odbyło się 29.06.2017, Grudziądz
więcej: https://kpai.pl/spotkanie-empinno-w-grudziadzu/

V spotkanie regionalne – odbyło się 20.10.2017, Inowrocław
więcej: https://kpai.pl/spotkanie-empinno-w-inowroclawiu/

VI spotkanie regionalne – odbyło się 23.10.2017, Włocławek
więcej: https://kpai.pl/spotkanie-empinno-we-wloclawku/

VII spotkanie regionalne – odbyło się 25.05.2018, Bydgoszcz
więcej: https://kpai.pl/spotkanie-empinno-w-bydgoszczy/
empinno 07 Bydgoszcz – prezentacja
empinno 07 Bydgoszcz –  warsztat

VIII spotkanie regionalne – odbyło się 27.06 .2018, Nakło nad Notecią
program_spotkania_27.06.2018

IX spotkanie regionalne – odbyło się 28.09.2018 r., Toruń.

Dołączone pliki:
prezentacja_01_torun__warsztat
prezentacja_01_torun__zschech
prezentacja_01_torun_franczyk
prezentacja_01_torun_kozak
prezentacja_01_torun_otwarcie
prezentacja_02_brodnica_otwarcie
prezentacja_02_brodnica_warsztat
prezentacja_03_tuchola_otwarcie
prezentacja_03_tuchola_warsztat
prezentacja_04_grudziądz_otwarcie
prezentacja_04_grudziądz_warsztat
prezentacja_05_inowrocław_otwarcie
prezentacja_05_inowrocław_warsztat
prezentacja_06_włocławek_otwarcie
prezentacja_06_włocławek_warsztat

 

 

# Finansowanie IS

Możliwości finansowania działań podejmowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji

1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wskazano poddziałania, których dotyczy wymóg wpisywania się projektów w inteligentne specjalizacje regionu. Są to poddziałania:

 • Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych,
 • Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe,
 • Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich,
 • Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe,
 • Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
 • Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (warunek dotyczący dużych przedsiębiorstw).

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przewidziano ponadto poddziałania, w ramach których przewidziano preferencje dla projektów wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu. Są to:

 • Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu,
 • Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe,
 • Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw,
 • Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich,
 • Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP,
 • Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP,
 • Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego,
 • Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT.

Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dostępne są tutaj:

http://mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia

Zachęcamy również do zapoznania się z harmonogramem naborów wniosków:

http://mojregion.eu/index.php/rpo/harmonogram-naborow-wnioskow

2. EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA I EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA

W chwili obecnej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej funkcjonują następujące programy:

 • transgraniczne: Polska – Słowacja, Czechy – Polska, Polska – Saksonia, Brandenburgia – Polska, Meklemburgia – Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska, Południowy Bałtyk, Litwa – Polska,
 • transnarodowe: Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa,
 • programy międzyregionalne: Interreg Europa.

W ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa funkcjonują programy:

 • Polska – Białoruś – Ukraina,
 • Polska – Rosja.

Pełen wykaz i opis programów można znaleźć tutaj:

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/

3. HORIZON 2020

W ramach współpracy międzynarodowej funkcjonuje także program Horizon 2020, który swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to:

 • Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji,
 • dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP),
 • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Więcej informacji można znaleźć tutaj :

Horyzont 2020

Informacje o aktualnych naborach wniosków w ramach programu Horizon 2020 można znaleźć tutaj:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020

4. Informacje o bieżących naborach wniosków o dofinansowanie w programach regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych umieszczane są również na bieżąco w zakładce „Aktualności”: https://kpai.pl/aktualnosci

W załączeniu przestawiamy również podstawowe zasady przygotowania i realizacji projektów, listę kooperantów w ramach inteligentnych specjalizacji oraz system monitorowania projektów w ramach RPO WK-P

Dołączone pliki:

lista_podmiotów
system_monitorowania_projektow
Zasady_jak_realizować_projekt

 

# Partnerzy

W projekcie uczestniczą następujący partnerzy:

 • Instytucja otoczenia biznesu Rostock Business – Niemcy (partner wiodący)
 • Europejskie Biuro Południowej Danii
 • Agencja Planowania Regionalnego w Rydze – Łotwa
 • Fundacja Park Naukowy w Tartu – Estonia
 • Miasto Tartu – Estonia
 • Fundacja Uniwersytecka Aalto – Finlandia
 • Prizztech – Finlandia
 • Rada Regionalna Południowej Ostrobotni – Finlandia
 • Region Östergötland – Szwecja
 • Region Gävleborg – Szwecja
 • Instytucja Otoczenia Biznesu KiWi – Niemcy
 • Park Naukowo-Technologiczny w Kownie – Litwa
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie
 • Design to Innovate – Dania
 • Województwo Lubelskie
 • Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
 • Mikkeli Uniwersytet Nauk Stosowanych – Finlandia

oraz 29 organizacji stowarzyszonych z 8 krajów z Regionu Morza Bałtyckiego.

 

# Przydatne linki

PRZYDATNE LINKI

Strona projektu:
http://www.empinno.eu/

Strona projektu – województwo kujawsko-pomorskie:
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/europejska-wspolpraca-terytorialna/projekt-empinno

Strona programu Interreg Region Morza Bałtyckiego:
https://www.interreg-baltic.eu/home.html

Komisja Europejska:
http://ec.europa.eu/index_pl.htm

Portal Funduszy Europejskich:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa:
https://www.ewt.gov.pl/

Fundusze unijne w województwie kujawsko-pomorskim:
http://mojregion.eu/

Agenda Nauki i Innowacyjności:
http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/?p=3424

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE:
http://www.kpk.gov.pl/

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:
http://www.ncbr.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:
https://www.parp.gov.pl/

Portal „Połączeni wiedzą więcej” – baza usług pro-innowacyjnych, ofert współpracy i innowacyjnych przedsiębiorstw:
http://razemdlabiznesu.pl/

Newsletter ?
Skip to content