Badawczo – rozwojowy „zastrzyk” wart 11 milionów

W czwartek 12 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Prezes Kujawsko – Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o. o. Maciej Krużewski oraz Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski wręczyli przedstawicielom 53 firm z naszego regionu umowy o powierzenie grantów z programów ,,Fundusz Badań i Wdrożeń” i „FBiW – Voucher Badawczy”.

14 projektów zgłoszonych przez 12 podmiotów zostało zakwalifikowanych do wsparcia w ramach FBiW moduł I przewidującego dofinansowanie prac badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach, natomiast 61 projektów pochodzących z 41 firm uznano za zasługujące na Vouchery Badawcze pozwalające zlecać działania B+R uczelniom i innym jednostkom naukowym.

Łączna wartość dofinansowania 75 projektów, których dotyczą umowy opiewa na blisko 11 mln złotych!

Newsletter ?
Skip to content