16 stycznia, w Toruniu odbyła się konferencja otwierająca Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, przewodniczącej sejmiku województwa Elżbiety Piniewskiej, wicemarszałków województwa Zbigniewa Ostrowskiego i Zbigniewa Sosnowskiego, członków zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej i Sławomira Kopyścia, radnych województwa oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej i polskiego rządu, a także parlamentarzystów i samorządowców.

Wartość Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 wynosi 1 836 mln euro, a ich głównym punktem, są inwestycje dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu, związane głównie z efektywnością energetyczną i energetyką opartą na źródłach odnawialnych, działaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu i transportem niskoemisyjnym. 132 miliony euro zostanie przeznaczone na niskoemisyjny transport miejski – zakupy taboru, budowa infrastruktury, budowa ścieżek rowerowych i parkingów. Natomiast na zieloną energetykę i ochronę środowiska zostanie przeznaczone około 400 milionów euro.

Na szeroko rozumianą politykę społeczną, od wsparcia rynku pracy po edukację i włączenie społeczne zostanie przeznaczone prawie pół miliarda euro, które będą mogły zostać wykorzystane m.in. na mechanizmy wspierania rodzin, wzmocnienie segmentu ekonomii społecznej, włączenie społeczne uchodźców wojennych z Ukrainy, edukację (w tym edukację dorosłych), zdrowotne programy profilaktyczne, wsparcie dla otwierających pierwszy biznes.

Dostępne będą również środki na inwestycje w kolej i drogi, w tym obwodnice miast, cyfryzację, innowacje i prace badawczo-wdrożeniowe, a także inwestycje w służbie zdrowia.

Jedną czwartą budżetu FEdKP 2021-2027 będą dysponowały lokalne społeczności i lokalne organizacje, od stowarzyszeń samorządowych zarządzających środkami dla obszarów funkcjonalnych największych miast regionu, po działające w gminach lokalne grupy działania.

10 proc. wartości programu, czyli 180 mln euro, zostanie przekazane poprzez nowy mechanizm, polegający na przekazaniu środków beneficjentom na zasadzie zwrotnych instrumentów finansowych, czyli nisko oprocentowanych lub częściowo umarzanych pożyczek. Będzie to dotyczyło nie tylko firm, ale również na przykład gmin inwestujących w rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii.

Szczegółowe informacje na temat programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 znaleźć można w specjalnej prezentacji na stronie kujawsko-pomorskie.pl:

https://kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2023/wiadomosci/20230116_konferencja/prezentacja_FEdKP.pdf

Natomiast zapis z oficjalnej części jest dostępny na kanale:

Źródło: https://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/39741-uruchamiamy-program-regionalny-2021-2027

Newsletter ?
Skip to content