16 stycznia 2018 r. Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. miała okazję uczestniczyć i współorganizować konferencję zatytułowaną “Szkoła Patentów na UTP” organizowaną przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z inicjatywy Prorektora ds. Nauki, Pana dr hab. inż. Stanisława Mrozińskiego, prof. nadzw. UTP.  Swoje wystąpienie miał również Maciej Krużewski Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o.

Dzień po uroczystym otwarciu Konferencji, tj. 17 stycznia 2018r., odbyło się CZWARTE SPOTKANIE PANELOWE EKSPERTÓW organizowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności wraz z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Temat spotkania to „Możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych”.

Na spotkaniu zostały omówione możliwości uzyskania wsparcia dla przedsiębiorstw ze środków RPO. Została również poruszona kwestia możliwości komercjalizacji wyników badań na uczelniach wyższych oraz propozycje budowy modelu współpracy uczelnia – biznes, a przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. omówili  finansowanie patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych.

Newsletter ?
Skip to content