[bellows config_id="main" menu="4"]

# KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KPAI)


Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z o.o., została powołana na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r.

W dniu 20 grudnia 2013 roku Kujawsko Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000491815.

Głównym, statutowym zadaniem KPAI wynikającym z logiki założeń polityki innowacyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest jego promocja jako regionu wiedzy i innowacji opartego na systemie efektywnego współdziałania pomiędzy władzami regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi działającymi na obszarze województwa. Ponadto działania KPAI skupione są na wypracowaniu podstaw i warunków do tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości, w tym opracowanie systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim, jak również pełnienie w ramach tego systemu funkcji platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi z obszaru województwa, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi i regionalnymi.

# Dokumenty Spółki

Uchwała Sejmiku

Uchwała nr XXXIV/600/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść uchwały do pobrania

Uchwała Zarządu

Uchwała nr 26/1041/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść uchwały do pobrania

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy (stan na 29 września 2015 r.)

Treść uchwały do pobrania

# Oferta

Działalność Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. ukierunkowana jest na zbudowanie systemu partnerskiej współpracy między sferą naukowo-badawczą, przedsiębiorstwami i administracją.

Jeśli tak, jak my jesteś zainteresowany:

– promocją regionu kujawsko-pomorskiego,

– współdziałaniem i partnerstwem biznesu, nauki i administracji,

– wspieraniem świeżych, innowacyjnych pomysłów,

– budowaniem środowiska przyjaznego przedsiębiorcom,

zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

# Partnerstwo

Działalność Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. ukierunkowana jest na zbudowanie systemu partnerskiej współpracy między sferą naukowo-badawczą, przedsiębiorstwami i administracją. Tylko współdziałanie, wzajemne zrozumienie się i prawidłowe relacje mogą doprowadzić do wymiernych i długotrwałych efektów, poprawy konkurencyjności gospodarki i w efekcie finalnym jej rozwoju oraz ogólnego wzrostu. Poprzez partnerstwo rozumiemy wzajemne, spójne działania i wsparcie ukierunkowane na osiągnięcie jasno wytyczonych celów, zgodnych z założeniami ustalonymi przez Samorząd Wojewódzki w Projekcie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy podmioty zainteresowane, aby dołączyły do grona naszych Partnerów w tworzeniu nowej jakości innowacyjnej gospodarki regionu kujawsko-pomorskiego.

# RIS na lata 2014-2020

Załącznik do uchwały nr 2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”


Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji

Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do 2020 r.

Załącznik nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Diagnoza sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim

Załącznik do „Diagnozy”

Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym

Załącznik nr 2 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

System monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik nr 3 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Plan działań dla przygotowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 –2020.

Zadania krótkookresowe 2014 –2015.

Etap aktualizacji RSI WK-P 2014 –2020 w kontekście procedowania i negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014 –2020

Dołączone pliki:
RSI_WK-P_2014-2020
załącznik_do_nr_1_RIS
załącznik_nr_1_ris
załącznik_nr_2_do_RIS
załącznik_nr_3_do_RIS

# Projekt RIS WK-P na lata 2014-2020

Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji

29 maja 2013 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu programu rozwoju pn. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokument ten definiuje założenia umożliwiające władzom regionalnych lub lokalnych oraz innym organizacjom rozwoju regionalnego wdrożenie efektywnego systemu wspierania innowacyjności w regionie. Strategia opracowana została na podstawie analizy potrzeb technologicznych, możliwości i potencjału sektora badawczego i naukowego, a także przedsiębiorstw, w zakresie zarządzania, organizacji oraz samej technologii.

Pliki do pobrania:

Diagnoza
RIS_WK-P_na_lata_2014-2020
Załącznik_do_diagnozy

# RIS do 2015 roku

Regionalna strategia Innowacji do 2015 roku

W dniu 12 grudnia 2005 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLI/587/05, uchwalona została Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 r.Stanowi ona uszczegółowienie Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji

Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do 2020 r.

Załącznik nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Diagnoza sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim

Załącznik do „Diagnozy”

Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym

Załącznik nr 2 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

System monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik nr 3 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Plan działań dla przygotowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 –2020.

Zadania krótkookresowe 2014 –2015.

Etap aktualizacji RSI WK-P 2014 –2020 w kontekście procedowania i negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014 –2020

 

Dołączone pliki:

Identyfikacja
Projekt_KUJPROMIS
RIS_do_2015
Uchwała_Sejmiku_RIS

Newsletter ?
Skip to content