Pożyczki dla przedsiębiorstw na Badania i Rozwój

W związku z brakiem chętnych do skorzystania z pożyczki preferencyjnej na badania i rozwój, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” zamierza rozwiązać z BGK umowę o obsługę tego rodzaju pożyczki. Nabór został anulowany.

Konsorcjum firm „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji” utworzone umową z dnia 3.11.2017r. oferuje podmiotom gospodarczym działającym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pożyczki na działania badawczo-rozwojowe w ramach projektu ”Kujawsko-Pomorski Fundusz Badań i Wdrożeń-Pożyczki”.

I. Kryteria dostępu do Instrumentu Finansowego są następujące:

1. Zaplanowane przedsięwzięcie będzie miało charakter innowacyjny, zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Innowacyjność przedsięwzięcia będzie udowodniona wynikami prac B+R tj. badań przemysłowych (etapy 3-6 poziomu gotowości technologicznej).

2. Planowane przedsięwzięcie musi być zgodne z programem Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Oprocentowanie pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego

  • dla przedsiębiorców mśp korzystających z pomocy de minimis – oprocentowanie 50% stopy bazowej UE tj. 0,94%,
  • dla przedsiębiorców mśp nie korzystających z pomocy de minimis – oprocentowanie 2,45% – 2,85%


4.
Pozostałe warunki udostępnienia pożyczki:

  • pożyczkę udziela się bez prowizji na sfinansowanie do 100% inwestycji,
  • karencja w spłacie rat kapitałowych – do 36 miesięcy,
  • okres spłaty maks. 96 miesięcy,
  • wydatkowanie środków na cele projektu musi być udokumentowane fakturami


5.
Pożyczka wypłacana będzie w transzach z podziałem na:

  • część badawczą
  • część wdrożeniową ,

przy maksymalnym terminie na wypłatę całkowitej kwoty Pożyczkobiorcy – do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczkowej, a wydatkowanie środków przez Pożyczkobiorcę musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki.

6. Nie jest dopuszczalne finansowanie jedynie etapu wdrożenia – projekt obejmujący ten etap
powinien obejmować także trzy wcześniejsze poziomy gotowości technologicznej.

II. Sposób aplikowania

1. Opis szczegółowy będzie dostępny na stronie Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji www.kpai.pl

2. Aplikacja będzie złożona w wersji papierowej w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Toruniu, przy ul. Sienkiewicza 38 lub w oddziałach w Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku.

3. Kontakt informacyjny:

e-mailowy: [email protected] telefoniczny: 572 572 028
e-mailowy: [email protected] telefoniczny: 690 960 028

POŻYCZKA NA BADANIA I ROZWÓJ – WYMAGANE DOKUMENTY

pobierz wszystkie (.zip)

Pozostałe dokumenty wg listy kontrolnej znajdującej się we wniosku o pożyczkę.

Newsletter ?
Skip to content