Szanowni Państwo,

 

prezentujemy listę przedsięwzięć, które pozytywnie przeszły ocenę formalną

w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń- Voucher Badawczy” realizowanego w ramach

Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,

Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje,

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Przedsięwzięcia z załączonej listy przechodzą do kolejnego etapu oceny merytorycznej. Wyniki podamy wkrótce.

Newsletter ?
Skip to content