Młodzi Innowatorzy. Fabryka Pomysłów

Nowa inicjatywa w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń, którą rozpoczniemy realizować w 2019 r, będzie wspierać młodych innowatorów poszukujących kreatywnych i nieszablonowych rozwiązań praktycznych problemów mających potencjał gospodarczy opartych o specjalizacje inteligentne regionu.

Uczestnicy:

  • Zespoły badawcze (Młodzi Innowatorzy): uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i wyższych z regionu kujawsko-pomorskiego od 18-ego do 25-ego roku życia co najmniej 3-osobowe zespoły, w tym: „konstruktor” – twórca i technolog pomysłu, „finansista” – odpowiedzialny za finansową i zarządczą stronę pomysłu, „humanista” – odpowiedzialny za wartości marketingowe i PR. Dodatkowo opiekun biznesowy lub naukowy jako mecenas pomysłu – wybrany przez zespół lub wskazany przez organizatora (np. przedsiębiorca zlecający rozwiązanie problemu).
  • Zespoły instytucjonalne (szkoła) lub ponadinstytucjonalne (niezwiązane z jedną jednostką naukową).
  • Zespoły, które nie założyły jeszcze działalności gospodarczej, tzw. pre-start-up.

KPAI

operator wsparcia, organizator naborów, koordynator całości procesu

PARTNERZY

władze państwowe i regionalne, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, IOB, inne

Etapy wsparcia:

  1. Selekcja: rekrutacja pomysłów, przeanalizowanie każdego zgłoszenia pod kątem innowacyjności, kreatywności i potencjału; przy udziale ekspertów.
  2. Wsparcie grantowe: wsparcie finansowe na realizację najlepszych pomysłów w określonym czasie ukierunkowanych na rozwiązanie problemu.
  3. Ewaluacja i rozwój: feedback, analiza ekonomiczna, prawna i biznesowa, wsparcie przy udziale potencjałów publicznych i prywatnych, wejścia kapitałowe Private Equity.

Zakładane efekty:

  • Pomoc 100 zespołom badawczym z regionu ukierunkowanym na rozwiązanie praktycznego problemu.
  • Możliwość wsparcia inwestycyjnego najlepszych zespołów przez kapitał prywatny.
  • Rozwój przedsiębiorczości.
  • Monitoring specjalizacji inteligentnych regionu.

KONTAKT INFORMACYJNY

e-mail: [email protected] 

tel. 56 661 17 11, 690 960 743

Newsletter ?
Skip to content