Prezes Zarządu, Pan Maciej Krużewski, dnia 22.11.2017 r. uczestniczył w konferencji „Efektywna współpraca szkół branżowych i technicznych z pracodawcami i samorządem terytorialnym”, organizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, informując o działaniach Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o. wspierających i zachęcających młodych innowatorów do rozwoju i promocji województwa kujawsko-pomorskiego.

Program konferencji obejmował model współpracy szkół z przedsiębiorcami i samorządami terytorialnymi w tworzeniu profili kształcenia adekwatnymi do potrzeb rynku pracy oraz propagowanie idei innowacyjności w przedsiębiorczości.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i szerzenie idei rozwoju szkół branżowych i technicznych we współpracy z pracodawcami i samorządem terytorialnym.

Więcej informacji na stronie:

http://www.cen.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1764:konferencja-zawodowa&catid=39:aktualnoci

Newsletter ?
Skip to content