Mój Innowacyjny Wynalazek

Konkurs „Mój Innowacyjny Wynalazek” jest inicjatywą Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o. o., którego głównym założeniem jest promocja kreatywności wśród dzieci i młodzieży, zainteresowanie doskonaleniem ich umiejętności technicznych, podniesienie poziomu innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim oraz wyłonienie najlepszej pracy przedstawiającej pomysł na innowacyjny wynalazek.

W ramach Konkursu dzieci i młodzież z całego województwa przysyłają do nas prace graficzne lub techniczne przedstawiające wynalazek, który ich zdaniem zrewolucjonizuje świat. Od roku 2015 zorganizowane zostały już trzy edycje Konkursu, z czego na każdą z nich spłynęło ponad 100 prac dzieci i młodzieży, które wykazały się ogromną kreatywnością i twórczym myśleniem. Poprzednie edycje konkursu udowodniły, że w dzieciach i młodzieży z naszego regionu tkwi potencjał, który należy uaktywniać i rozwijać. Organizując takie przedsięwzięcie mobilizujemy także dorosłych do odkrywania u dzieci pasji do nauki.

Cele konkursu są zgodne z celami określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem strategicznym RSI w dziedzinie edukacji jest ukształtowanie innowacyjnych i kreatywnych postaw społeczności regionu. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój postaw kreatywnych i wspieranie zainteresowania nauką oraz techniką wśród dzieci i młodzieży. Wzbudzenie zainteresowania wynalazczością wśród najmłodszych mieszkańców naszego regionu ma w przyszłości przełożyć się na realizację strategicznych celów RSI, takich jak budowa wykształconych kadr dostosowanych do specyfiki regionalnej gospodarki.

 

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Konkursu, liczymy, iż z każdym rokiem coraz więcej dzieci i młodzieży podzieli się z nami nowymi, innowacyjny pomysłami.

 

 

Newsletter ?
Skip to content