I edycja konkursu „Mój Innowacyjny Wynalazek”

„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”

Dnia 18 grudnia 2015 r. w Toruniu rozstrzygnięty został konkurs pt. „Mój innowacyjny wynalazek”, którego organizatorem była Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. Konkurs był przeznaczony dla uczniów z trzech kategorii wiekowych w wieku od 6 do 19 lat, uczęszczających do szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z województwa kujawsko-pomorskiego.

  • I. Szkoły podstawowe
  • II. Szkoły gimnazjalne
  • III. Szkoły ponadgimnazjalne

Celem konkursu była promocja kreatywności, zainteresowanie doskonaleniem umiejętności technicznych, podniesienie poziomu innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim oraz wyłonienie najlepszej pracy przedstawiającej pomysł na innowacyjny wynalazek. Założenie to jest zgodne z celami określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem strategicznym RSI w dziedzinie edukacji jest ukształtowanie innowacyjnych i kreatywnych postaw społeczności regionu. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój postaw kreatywnych i wspieranie zainteresowania nauką oraz techniką wśród dzieci i młodzieży. Wzbudzenie zainteresowania wynalazczością wśród najmłodszych mieszkańców naszego regionu ma w przyszłości przełożyć się na realizację strategicznych celów RSI, takich jak budowa wykształconych kadr dostosowanych do specyfiki regionalnej gospodarki.

Dzieci wykazały się niezwykle dużą wyobraźnią i pomysłowością. Stworzyły m.in. długopis zmywalny wykrywający błędy, buty wysokoupadkowe, mobilny robot zasilany energią kinetyczną, robot robiący rzeczy możliwe i niemożliwe, odkurzacz planety, maszynkę do spełniania życzeń dla biednych.
Do konkursu wpłynęło 147 prac, zdjęcia części z nich znajdują się poniżej.

Lista laureatów

Laureaci konkursu

Zgłoszone prace

Newsletter ?
Skip to content