Przypominamy, że do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach modułu 1 projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”. Dla zachowania terminu konieczne jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków oraz dostarczenie wniosku o dofinansowanie w formie papierowej do siedziby Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji: Szosa Chełmińska 30,  87-100 Toruń, 7. Piętro, sekretariat.  Wnioski w wersji papierowej można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Wniosek złożony w innej formie nie będzie poddany ocenie i zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. W naborze mogą uczestniczyć wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę preselekcyjną.

 

W dniu 11 stycznia 2018 r. do Wnioskodawców, których przedsięwzięcia uzyskały pozytywną ocenę preselekcyjną, została wysłana wiadomość e-mail z linkiem do elektronicznego systemu naboru wniosków o dofinansowanie. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail z linkiem, prosimy o kontakt z KPAI.

Newsletter ?
Skip to content