Informujemy, że w związku z niewykorzystaniem dostępnej alokacji środków w 1 i 2 rundzie naboru III wniosków o dofinansowanie w ramach projektu “Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” ogłoszona zostaje 3 runda. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 16.09.2019 r. do 07.10.2019 r. Do dokumentacji konkursowej załączono komunikat o zmianach w Ogłoszeniu o konkursie oraz w Regulaminie wewnętrznym Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy.

Newsletter ?
Skip to content