Dla modułu 1

Przypominamy, że zgodnie z § 19 pkt. 7 i pkt. 8 Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW nabór wniosków o dofinansowanie w ramach modułu 1 prowadzony będzie do dnia 31 stycznia 2019 r. O terminie złożenia wniosku o dofinansowanie decyduje data dostarczenia do KPAI jego wersji papierowej. Miejscem składania wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej jest siedziba Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o. o.,

  1. Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń, VII Piętro, Sekretariat.

 

Generator wniosków zostanie zamknięty 31 stycznia 2019 r. o godz. 16:00

Ostateczny termin na złożenie wniosku w wersji papierowej to czwartek 31 stycznia 2019 r. godz. 16:00.

 

Dla modułu 2

Przypominamy, że zgodnie z § 20 pkt. 7 i pkt. 8 Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW nabór wniosków o dofinansowanie w ramach modułu 2 prowadzony będzie do dnia 28 stycznia 2019 r. O terminie złożenia wniosku o dofinansowanie decyduje data dostarczenia do KPAI jego wersji papierowej. Miejscem składania wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej jest siedziba Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o. o.,

  1. Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń, VII Piętro, Sekretariat.

 

Generator wniosków zostanie zamknięty 28 stycznia 2019 r. o godz. 16:00

Ostateczny termin na złożenie wniosku w wersji papierowej to poniedziałek 28 stycznia 2019 r. godz. 16:00.

Newsletter ?
Skip to content