W dniu 25 września 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

Po zakończonym naborze wnioski przechodzą do oceny formalnej. Etap ten pozwala na zweryfikowanie zawartości i poprawności wniosków pod kątem wymogów i ewentualnych braków formalnych. W przypadku braków czy błędów do Wnioskodawców wysyłane są pisma z prośbą u wyjaśnienia, uzupełnienia lub poprawki. Po dokonaniu oceny formalnej Wnioskodawcy otrzymują pisma z informacja o wyniku tej oceny.

Pozytywny wynik oceny formalnej uprawnia wniosek do przystąpienia do kolejnego etapu tj. oceny merytorycznej.

Newsletter ?
Skip to content