W związku z zakończeniem procesu oceny preselekcyjnej formularzy dla projektu Fundusz Badań i Wdrożeń przedstawiamy pełną listę przedsięwzięć z pozytywną oceną preselekcyjną.

W dniu 31 października 2017 r. zakończył się nabór formularzy preselekcyjnych w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń „. Po zakończonym naborze formularze przechodzą do oceny preselekcyjnej. Etap ten, w oparciu o złożoną wstępną dokumentację projektową, pozwala na dokonanie oceny spełniania określonych w dokumentacji konkursowej kryteriów.

Pozytywny wynik oceny preselekcyjnej uprawnia do złożenia właściwego wniosku o dofinansowanie. Nabór wniosków prowadzony będzie od 15 do 31 stycznia 2018 r.

zestawienie FBiW – OCENA PRESELEKCYJNA

Newsletter ?
Skip to content