Jest to autorski program kierowany do właścicieli firm i ich kadry zarządzającej, opracowany przez PARP, który powstał we współpracy z najlepszymi praktykami biznesu w dziedzinie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz wdrażania innowacji.

Akademia Menadżera Innowacji to program szkoleniowo-doradczy, kierowany do właścicieli firm i ich kadry zarządzającej. Oferuje nie tylko program szkoleniowy w postaci comiesięcznych zjazdów (wykłady teoretyczne i warsztaty praktyczne), ale przede wszystkim wsparcie doradcy i eksperta tematycznego dedykowanych Twojej firmie w okresie realizacji całego cyklu AMI bezpośrednio w siedzibie Twojej firmy lub w formie kontaktu zdalnego – aż 170 godzin!

Jest to autorski program opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, który powstał we współpracy z najlepszymi praktykami biznesu w dziedzinie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz wdrażania innowacji.

Do udziału w Akademii Menadżera Innowacji zapraszamy 3-osobowe zespoły gotowe na opracowanie planu wdrożenia zmian przy bezpośrednim wsparciu dedykowanego doradcy i eksperta tematycznego.

Plan wdrożenia zmian ma na celu stworzenia innowacyjnego produktu, usługi lub procesu prowadzącego do zwiększenia efektywności pracy w firmie, oraz zbudowania przewagi konkurencyjnej.

Więcej na stronie https://power.parp.gov.pl/akademia-menedzera-innowacji/akademia-menedzera-innowacji

Newsletter ?
Skip to content