Spotkania informacyjne FB VB

Spotkania informacyjne FB VB

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Dokumenty spółki Oferta Partnerzy RIS na lata 2014 – 2020 Projekt RIS WK-P na lata 2014 – 2020 RIS do 2015 roku Fundusz Badań i Wdrożeń NOWY NABÓR – BON NA PATENT NOWY NABÓR – MODUŁ I Podstawowe założenie FB...
Konferencja otwierająca FB/VB

Konferencja otwierająca FB/VB

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Dokumenty spółki Oferta Partnerzy RIS na lata 2014 – 2020 Projekt RIS WK-P na lata 2014 – 2020 RIS do 2015 roku Fundusz Badań i Wdrożeń NOWY NABÓR – BON NA PATENT NOWY NABÓR – MODUŁ I Podstawowe założenie FB...
Mój innowacyjny wynalazek 2017

Mój innowacyjny wynalazek 2017

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Dokumenty spółki Oferta Partnerzy RIS na lata 2014 – 2020 Projekt RIS WK-P na lata 2014 – 2020 RIS do 2015 roku Fundusz Badań i Wdrożeń NOWY NABÓR – BON NA PATENT NOWY NABÓR – MODUŁ I Podstawowe założenie FB...
Konferencja otwierająca EmpInno

Konferencja otwierająca EmpInno

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Dokumenty spółki Oferta Partnerzy RIS na lata 2014 – 2020 Projekt RIS WK-P na lata 2014 – 2020 RIS do 2015 roku Fundusz Badań i Wdrożeń NOWY NABÓR – BON NA PATENT NOWY NABÓR – MODUŁ I Podstawowe założenie FB...
Umowy o dofinansowanie FBiW i VB

Umowy o dofinansowanie FBiW i VB

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Dokumenty spółki Oferta Partnerzy RIS na lata 2014 – 2020 Projekt RIS WK-P na lata 2014 – 2020 RIS do 2015 roku Fundusz Badań i Wdrożeń NOWY NABÓR – BON NA PATENT NOWY NABÓR – MODUŁ I Podstawowe założenie FB...
Newsletter ?
Skip to content