# RIS na lata 2014-2020

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji

Załącznik do uchwały nr 2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”

Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do 2020 r.

Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego

Załącznik do stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016r.

Charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

# Dodatkowe informacje

Załącznik nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Diagnoza sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim

Załącznik do „Diagnozy”

Rozkłady liczebności przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w układzie powiatowym

Załącznik nr 2 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

System monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik nr 3 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Plan działań dla przygotowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 –2020.

Zadania krótkookresowe 2014 –2015.

Etap aktualizacji RSI WK-P 2014 –2020 w kontekście procedowania i negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014 –2020

Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji

Pomiar działalności naukowej i technicznej

Newsletter ?
Skip to content