Spotkanie EmpInno w Inowrocławiu

W dniu 20 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu odbyło się spotkanie „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego”. Wzięli w nim udział przedstawiciele biznesu, administracji oraz instytucji otoczenia biznesu. Spotkanie prowadzili Managerowie KPAI, Pani Joanna Zasztowt i Pan Piotr Skiczak. Prowadzący przedstawili Inteligentne specjalizację województwa oraz planowane do uruchomienia nabory dla przedsięwzięć, które będą musiały wpisać się w powyższe inteligentne specjalizacje.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja dotycząca wdrażania inteligentnych specjalizacji w naszym regionie. Uczestnicy spotkania wyrazili wiele interesujących poglądów i postulatów dotyczących kierunków rozwoju IS w województwie oraz wdrażania innowacji.

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. w ramach projektu EmpInno przeprowadzi jeszcze dwa spotkania dotyczące inteligentnych specjalizacji. Najbliższe spotkania planowane są w pierwszym półroczu 2018 r. Szczegóły już wkrótce.

Newsletter ?
Skip to content