Szanowni Państwo,

zapraszamy Grantobiorców Funduszu Badań i Wdrożeń na spotkanie informacyjne z zakresu realizacji projektów w ramach obu modułów tego projektu grantowego.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2019  r.

Dla Państwa wygody przewidzieliśmy dwa terminy spotkania – 14 czerwca 2019 r. i 17 czerwca 2019 r. Przy dokonywaniu zgłoszeń proszę wskazać preferowany termin.

Prosimy jednak mieć na uwadze, że ze względu na ograniczenia lokalowe w każdym spotkaniu jednocześnie może wziąć udział maksymalnie 15 osób, a każdy Grantobiorca może być reprezentowany na spotkaniu tylko przez jedną osobę.

Państwa pytania, wątpliwości i zgłaszane problemy przyczynią się do opracowania jeszcze lepszego programu spotkania, który w możliwie największym stopniu będzie odpowiadał na Państwa potrzeby.

 

Z poważaniem,

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o. o.

Newsletter ?
Skip to content