Serdecznie zapraszamy na konferencję “Szkoła Patentów na UTP” organizowaną przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z inicjatywy Prorektora ds. Nauki, Pana dr hab. inż. Stanisława Mrozińskiego, prof. nadzw. UTP, która odbędzie się 16 stycznia 2018r. Współorganizatorem konferencji jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.

Konferencji będzie towarzyszyć uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego przez organizatorów projektu “Szkoła Patentów na UTP”: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Urząd Patentowy RP. Podpisane będzie również Porozumienie o współpracy przy realizacji projektu “Szkoła Patentów na UTP” przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Wśród prelegentów będzie również Maciej Krużewski Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o..

„Szkoła Patentów na UTP” to przedsięwzięcie upowszechniające, promujące i popularyzujące osiągnięcia naukowe/naukowo-techniczne w kraju i za granicą. Daje młodzieży szansę na poszerzenie wiedzy na temat innowacyjności i jej znaczenia dla rozwoju regionu, kraju i współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. Dzień po uroczystym otwarciu Konferencji, tj. 17 stycznia 2018r., odbędzie się CZWARTE SPOTKANIE PANELOWE EKSPERTÓW organizowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności wraz z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Temat spotkania to „Możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych”. Panel odbędzie się w godzinach 10:00-14:00 na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy  (Budynek Regionalnego Centrum Innowacyjności  – Sala C8, Al. Prof. S. Kaliskiego 7).

Na spotkaniu zostaną omówione możliwości uzyskania wsparcia dla przedsiębiorstw ze środków RPO. Zostanie poruszona również kwestia możliwości komercjalizacji wyników badań na uczelniach wyższych oraz propozycje budowy modelu współpracy uczelnia – biznes, a przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. omówią  finansowanie patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu.

Szczegółowy program Konferencji “Szkoła Patentów na UTP” – 16.01.2018 r. – tutaj

Szczegółowy program Czwartego Spotkania Panelowego Ekspertów – 17.01.2018 r. – tutaj

Newsletter ?
Skip to content