Nabór wniosków w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” odbył się w terminie: 4 – 25 września 2017 r. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły aż 72 wnioski, z czego 52 firmy otrzymają od nas wsparcie. Przedsiębiorstwa, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną zostały wskazane do podpisania umów o powierzenie grantu. Uroczyste podpisanie umów z Grantobiorcami odbyło się w dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Łączna kwota dofinansowania to prawie 4 mln złotych. Najwięcej wniosków wpłynęło od firm zarejestrowanych na terenie Bydgoszczy, Włocławka i Torunia, i dotyczyło inteligentnych specjalizacji z zakresu ‘Zaawansowane materiały i narzędzia’.

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy (FBiW-VB) to projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji, grantów) na realizację działań badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Celem FBiW-VB jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia powiązań nauki i biznesu oraz potencjału badań jednostek i przedsiębiorstw dla rozwoju technologii. Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy, których przedstawiciele obecni byli również na dzisiejszej uroczystości.

Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego materiału przygotowanego przez TV Toruń, zatytułowanego „Dotacje na innowacje” z relacją z wczorajszego podpisania umów z Grantobiorcami w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.
Wywiadu udzielali nasi Wnioskodawcy – przedstawiciele firmy CandellanaNano MTG i Copernicus Computing, a także Prezes KPAI, Maciej Krużewski.

http://www.toruntv.pl/movie/show?id=14742

Newsletter ?
Skip to content