Informujemy, że w dniu 24 września 2018 r. zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II naboru w projekcie „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

W wyniku oceny dofinansowanie otrzyma 85 przedsięwzięć, które będą realizowane przez 59 przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego. Łączna kwota dofinansowania wyniesie ponad 6,5 mln zł.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostały przedstawione w poniższych listach:

  1. Lista wszystkich przedsięwzięć, które wzięły udział w konkursie
  2. Lista przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia.

 

Jednocześnie informujemy, że KPAI zastrzega sobie prawo do uzupełnienia list w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków przekazanych do ponownej oceny formalnej oraz pozytywnego rozpatrzenia odwołań od wyniku oceny merytorycznej.

Newsletter ?
Skip to content