Przyszłość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego – tematem krajowej debaty Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych. Konferencja, której gospodarzem jest UTP w Bydgoszczy, organizowana jest w dniach 21-23 czerwca.

Przyszłość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, rola młodych naukowców i nowe ścieżki kariery zawodowej oraz umiędzynarodowienie, wzrost jakości badań i kryteria oceny polskich uczelni w kontekście nowej ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce”, to główne tematy, które były poruszane podczas XXVI Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych w Polsce. Udział w obradach wzięli przedstawiciele 17. największych polskich uczelni technicznych, a także władz samorządowych województwa.

Konferencja odbyła się  w Hotelu Mercure w Bydgoszczy. Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. prezentowała w dniu dzisiejszym program poświęcony zagadnieniu „Działania proinnowacyjne w województwie kujawsko-pomorskim”.

Newsletter ?
Skip to content